Algemene voorwaarden

Als wij met elkaar verder gaan, tekenen we allebei een coachcontract waarin o.a. het volgende is opgenomen.

Overeenkomst

Deze overeenkomst tussen naam en Coachingrid, zal aanvangen bij ondertekening. De overeenkomst is een jaar geldig.

Omschrijving coachingstraject

We starten met één gesprek. Van daaruit kies jij of je meer nodig hebt aan coaching en zo ja wanneer en in welke vorm. Dit stemmen we steeds onderling af.

Het coachingstraject bestaat uit één of een nog nader te bepalen aantal gesprekken van circa vijf kwartier. De data stemmen we gezamenlijk af, net als de locatie.

De dienst die ik zal leveren is al wandelend coachen in een persoonlijk gesprek, eventueel aangevuld met een IEMT-sessie in mijn praktijkruimte.

Ik beloof dat ik alle informatie die je me toevertrouwt, strikt vertrouwelijk behandel. Tijdens de coachingsrelatie zal ik aansturen op directe en persoonlijke gesprekken. Je kunt rekenen op eerlijke en directe vragen, verzoeken en feedback van mij. Als jij vindt dat de coaching niet aan je verwachtingen voldoet, zul je dit kenbaar maken en actie ondernemen om de effectiviteit van de coachingsrelatie te verbeteren.

Kosten

Je betaalt per coaching sessie, dit is inclusief 21% BTW.

Ik factureer direct na de sessie. De betalingstermijn voor jou is tien dagen.

De prijs is inclusief voorbereiding en administratie.

We gaan ervan uit dat we voor de locatie geen kosten hoeven te maken. De reiskosten zijn € 0,25 per kilometer buiten Ede, gerekend vanaf mijn woonhuis en terug.

Annuleringsregeling

We spreken af elkaar tijdig te informeren als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. Annulering gebeurt via telefoon, WhatsApp of mail. De officiële regeling is als volgt: minimaal 24 uur van tevoren annuleren is kosteloos. Bij minder dan 24 uur van tevoren annuleren bereken ik één sessie.

Algemene voorwaarden coaching

  • De coach is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een klant meent dat deze voortvloeien uit deelname aan de coachsessies.
  • De coach is gerechtigd een klant die de voortgang van de coaching ernstig belemmert, van verdere deelname uit te sluiten.
  • Wanneer de klant tijdens de coachsessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom van deze sessie verschuldigd.
  • Een klant verplicht zich de schade die zij veroorzaakt aan roerende dan wel onroerende zaken op het terrein waar de coaching gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar van die zaken, tenzij zij zelf de eigenaar van de zaken is.
  • Alle kosten van een eventuele incassoprocedure komen op rekening van de klant.

Tips vooraf

Houdt met kleding en schoenen rekening met de weersomstandigheden. In principe gaat de wandeling door, alleen bij extreme weersomstandigheden blijven we binnen.

Ten slotte

Onze handtekeningen onder deze overeenkomst geven aan dat wij bovenstaande informatie inclusief de algemene voorwaarden volledig begrijpen en onderschrijven. De klant gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden en annuleringsregeling en heeft de bovenstaande bepalingen gelezen en begrepen.

Coachingrid

Als ervaringsdeskundige heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om plezier te beleven in de dingen die ik doe. Dat wil jij toch ook? Samen gaan we al wandelend op zoek naar jouw antwoorden, zodat ook jij beter in balans bent, meer kunt genieten en positiever in het leven staat. Door bewust te zijn, te weten waarom je doet wat je doet. Op de manier die bij jou past. Het is nu tijd voor jou!

Ingrid van Veldhuizen

Contact

Ingrid van Veldhuizen
06-10939239
KvK nummer 66546435

info@coachingrid.nl

aangesloten_bewustede
The Association for IEMT Practitioners